Irma Hirsjärvi

KIrma Hirsjärvi on kirjallisuuden maisteri ja nykykulttuurin tutkimuksen tohtori. Hänen tieteiskirjallisuuden faniutta koskeva väitöskirjansa käsitteli teksteihin kiinnittymisiä ja merkityksenmuodostumista, verkostoitumista ja organisoitumisen prosesseja sekä professionaalistumista fandomissa. Hän on työskennellyt mm. Suomen Akatemian projektissa Youth Media participation, opettanut luovaa kirjoittamista ja on yksi Suomen tieteis- ja fantasiatutkimuksen seuran perustajista.

Irma Hirsjärvi is a Master of Literature and Doctor of contemporary cultural studies . Her doctoral thesis on the science fiction fandom dealt with the text attachment and the processes of formation of meaning, networking, and organizing processes and the professionalism in fandom. She has worked with the Academy of Finland’s project Youth Media participation, taught creative writing and is one of the founders of The Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research.