Maria Ruotsalainen

11924575_10206075029127273_4346867154311220493_nFM Maria Ruotsalainen on suorittanut maisterintutkintonsa digitaalisen kulttuurin opinnoissa. Häntä kiinnostaa kuinka teknologia ja digitaaliset alustat muuttavat  jokapäiväista kokemustamme ajasta ja paikasta, julkisesta ja yksityisestä sekä identiteetistä. Maria kirjoittaa väitöskirjaansa leikin kokemuksesta digitaalisessa pelaamisessa ja muissa yhteyksissä, soveltaen DeleuzeGuattarilaista viitekehystä.

MA Maria Ruotsalainen has conducted her master’s degree in Digital Culture studies. She is interested on how the current technologies and digital mediums change our everyday experience of the public and private, time and location, as well of the self and the identity. She is also working on her Doctoral Thesis in which she aims to develop a DeleuzeGuattarian understanding of the play experience in digital games and beyond.