Tuija Saresma

TuijaTuija Saresma, FT, on nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti elämäkertatutkimuksen dosentti. Hän työskentelee yliopistotutkijana Populismi-hankkeessa ja johtaa monitieteistä tutkimushanketta Kuulumisen kulttuurisuus – kiinnittymisen affektiivisuus ja materiaalisuus sekä arjen, kodin, kansakunnan idealisointia suomalaisessa blogosfäärissä tarkastelevaa tutkimushanketta. Saresma on toiminut Kulttuurintutkimuksen verkoston puheenjohtajana vuosina 2012–2014 ja hän on työskennellyt yliopistonlehtorina ja assistenttina nais- ja sukupuolentutkimuksessa sekä sosiologian yliassistenttina. Tutkimuksissaan hän tarkastelee omaelämäkerrallisuutta, kirjoittamisen ja lukemisen performatiivisuutta, affektiivista retoriikkaa, kuulumista ja liikkuvuutta sekä intersektionaalisuutta eli sukupuolen, etnisyyden/”rodun”, seksuaalisuuden, sosiaalisen aseman ja muiden hierarkkisten erojen yhteenkietoutumista ja yhteisvaikutusta.

Tuija Saresman viimeisimpiä julkaisuja.

PhD, adjunct professor/docent of contemporary cultural studies, especially biographical research Tuija Saresma works as Senior Researcher in the research project Populism as movement and rhetoric at the Department of Art and Culture Studies, University of Jyväskylä, Finland. Saresma is the principal investigator in the research project Arts of Belonging: Affectivity and materiality of Homing (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/tutkimus/Tutkimushanke%20KPKK/en/en), and the project on the idealizations of everyday life, home, and nation in contemporary popular blogs, funded by the Finnish Cultural Foundation. She is the former chair of the Society for Cultural Studies in Finland. She is interested in the performative power of writing and the relationship of discursive and material, textual and experiential in life writing. Her current research topics include the affective autobiographical expression in print and digital life writing, belonging and mobility, and the intersections of gender, race, class, and sexuality in populist blogs and discussion forums.

Saresma’s current publications in English.